ქართული | English |

კონკურსი ბლოგერებისთვის ადგილობრივი ლიდერი ქალების გამოსავლენად


მედიის განვითარების ფონდი საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრის მხარდაჭერით აცხადებს ბლოგერების კონკურსს "ქალები ცვლილებებისთვის".
ვრცლად...
კონკურსი ბლოგერებისთვის ადგილობრივი ლიდერი ქალების გამოსავლენად

ქალები წარსულიდან - მაგალითი მომავლისათვის


გაერთიანებული ერების განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის ორგანიზაციის UNESCO-სა და საქართველოს იუნესკოს ეროვნული კომისიის მხარდაჭერით, მედიის განვითარების ფონდი - MDF ახორციელებს პროექტს “ქალები წარსულიდან - მაგალითი მომავლისთვის”. პროექტის მიზანია სხვადასხვა ეპოქაში მოღვაწე ქალთა შესახებ საზოგადოების უკეთ ინფორმირება და მათი საქმიანობის პოპულარიზაცია; ისტორიულ მაგალითების საფუძველზე, გენდერული თანასწორობის ღირებულების დამკვიდრება.
ვრცლად...
ქალები წარსულიდან - მაგალითი მომავლისათვის

ქალები ცვლილებებისთვის


მედიის განვითარების ფონდი საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრის მხარდაჭერით იწყებს ახალ პროექტს"ქალები ცვლილებებისთვის." პროექტის, რომლის მიზანია საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ პროცესებში ქალთა თანაბარი ჩართულობის მხარდაჭერა, ფარგლებში იგეგმება საარჩევნო პროცესში ჩართულ სუბიექტებს (ამომრჩეველი, პოლიტიკური პარტიები, სამოქალაქო ლიდერები) შორის თანამშრომლობის ეფექტური მექანიზმის შექმნა; პარტიათა საარჩევნო პროგრამებში გენდერული საკითხების სრულფასოვანი ასახვის ხელშეწყობა; ახალი ლიდერი ქალების წარმოჩენა და სტიმულირება.
ვრცლად...
ქალები ცვლილებებისთვის

მარო მაყაშვილი, სტუდენტი


1921 წელს, როდესაც თბილისს რუსეთის მე-11 არმია მოადგა და ქართველი ახალგაზრდები კოჯორ-ტაბახმელასკენ საბჭოთა ჯართან დასაპირისპირებლად დაიძრნენ, 19 წლის სტუდენტი მარიამი წითელ ჯვარში მოწყალების დად ჩაეწერა და კოჯრისკენ მიმავალ სანიტარულ რაზმს შეუერთდა. ორ დღეში კი ყუმბარის ნამსხვრევით სასიკვდილოდ დაიჭრა. ქართველ იუნკერებთან ერთად, მარო მაყაშვილი თბილისში, ყოფილი სამხედრო ტაძრის ეზოში, რუსთაველის გამზირზე მდებარე ამჟამინდელი საქართველოს პარლამენტის ტერიტორიაზე დაკრძალეს.
ვრცლად...
მარო მაყაშვილი, სტუდენტი

კარლა სერენა, მოგზაური


გაზეთ "დროების" ცნობით, მე-19 საუკუნის ბოლოს საქართველოში ორჯერ იმუგზაურა ევროპაში "პირველ მოგზაურ ქალად" ცნობილმა კარლა სერენამ. კარლა სერენას ნაშრომი "კავკასიური ესკიზები", რომელიც 1844 წლით არის დათარიღებული, შეიცავს მნიშვნელოვან ინფორმაციას, ასევე ჩანახატებს საქართველოს სხვადასხვა კუთხის, ეთნოგრაფიული, რელიგიური მრავალფეროვნების შესახებ. წიგნში ვხვდებით ახალციხის, ბორჯომის, გორის ლანდშაფტებს, ადამიანთა პორტრეტებსა და მათი ყოველდღიური ყოფის ამსახველ ჩანახატებს.
ვრცლად...
კარლა სერენა, მოგზაური

კატო მიქელაძე - ჟურნალისტი, საზოგადო მოღვაწე


„მოქალაქენო, საქართველო ისტორიულად არ იყო ჩვეული ქალთა მონობას... ქართველი ხალხის ცოლქმრობა ამხანაგური ხასიათისა იყო, რისიც გამომხატველია, თუ ჩვენი დღევანდელი ცხოვრება არა, ჩვენი უძველესი დედა-ენა რომელმაც ასეთს კავშირს სახელად მეუღლეობა უწოდა. ქართველი ქალი არც საზოგადო მოღვაწეობას იყო მოწყვეტილი და იმ დროს, როცა ჩვენი გმირი მამა-პაპანი ფარხმალსა ლესდნენ მტრის მოსაგერიებლად ჩვენი ძველი დედები სამოქალაქო ცხოვრებას ჭირისუფლობდნენ. ავრცელებდნენ სწავლა განათლებას, სარწმუნოებას, ექიმობას, აშენებდნენ მტრისაგან აოხრებულ ტაძრებს, ციხე-სიმაგრეებს და სხვა."
ვრცლად...
კატო მიქელაძე - ჟურნალისტი, საზოგადო მოღვაწე

ეკატერინე გაბაშვილი - მწერალი, საზოგადო მოღვაწე


"ის არა სჯობიან, სხვა ხალხების წარჩინებულ მანდილოსნებს მიჰბაძონ და ერთი მეასედი თავისი შემოსავლისა შესწირონ საქველ-მოქმედო საქმეს, ერთი მეასედი დრო მოახმარონ მაშვრალთ, ამათის წყლულის დაამებას! განა გაზღომა მშიერისა, გამოზრდა ობლისა, გზის ჩვენება გზა-დაბნეულისა, ხელ-აპყრობა საპყარისა საუკეთესო საზრდო არ იქნება დაცარიელებულის გულისა, იმ გამოფიტულის სულისა, რომელსაც უეჭველია ჰგრძნობს ყოველ ჩვენის უსაქმურის და უშინაარსო, უდედა-აზრო მანდილოსნებისა."
ვრცლად...
ეკატერინე გაბაშვილი - მწერალი, საზოგადო მოღვაწე

ეთელ ანაკინი-სნოუდენი - საზოგადო მოღვაწე


„ის ფაქტი, რომ ბოლშევიკები ამ ხალხში არ არიან გაბატონებული, როგორც ეს აზერბაიჯანელებშია, და ისინი პრაქტიკულადაც და თეორიულადაც ეწინააღმდეგებიან ბოლშევიზმს, სხვა ქვეყნებთან ვაჭრობას უადვილებთ, რაც, მათი უხვი მარაგების გათვალისწინებით, უზრუნველყოფს იმას, რომ ისინი კარგად იკვებებიან.“
ვრცლად...
ეთელ ანაკინი-სნოუდენი - საზოგადო მოღვაწე

აზიანი - ნატალია დონდაროვა - დრამატურგი


"ეს პიესა [„ინჯილერი ან დოხტური“] ეკუთვნის ერის ახალგაზრდა სომეხ-ქალს და საკმაოდ ნიჭიერად არის დაწერილი თუ მხედველობაში მივიღეთ ის გარემოება, რომ ეს პიესა პირველი ნაბიჯია ამ ახალგაზრდა ქალისა სალიტერატურო ასპარეზზედ. ჩვენის აზრით, ორიგინალ პიესათა შორის ამ წელს ამისთანა პიესა არც ერთი არ წარმოუდგენიათ“...
ვრცლად...
აზიანი - ნატალია დონდაროვა  -  დრამატურგი

ნინო (ნინუცა) ყიფიანი - იურისტი, საზოგადო მოღვაწე


ჩვენს, ეროვნულ წინსვლისთვის არის საჭირო პროგრამის შედგენა. ასეთ პროგრამის გამორკვევა კონგრესის საშუალებით უნდა მოხდეს. კონგრესში უნდა მიიღონ მონაწილეობა ყველა ერის, ყველა პარტიების წარმომადგენლებმა. ახლანდელ პირობებში კ’ დიდ საჭიროებას შეადგენს. ამ ცოტა ხანში ვინ იცის რა ცვლილება მოხდება, ჩვენ უნდა ვიყოთ მომზადებულნი და თუ ამ ცვლილებების დროს ვერაფერს უშველით ჩვენს თავს, მერე გვიანღა იქნება...
ვრცლად...
ნინო (ნინუცა) ყიფიანი - იურისტი, საზოგადო მოღვაწე

ნატო გაბუნია-ცაგარელი - მსახიობი


"ბევრი რამ კარგი და თანაც მწარე გამომივლია სცენაზედ. ჩემთვის ყველაფერს თეატრი, შეადგენდა, ეხლაც ესეა... შეიძლება მე სცენისთვის ჩალად აღარ ვღირდე, მაგრამ იგი კი ჩემთვის ყველაფერია. ჩემი ოჯახი, ჩემი ასიკო, ჩემი სალოცავი, ჩემი სულის დგმა და სხვა, და სხვა... მაღალი ღმერთი ერთია, რომელიც ღრმად მრწამს, როგოც ღმერთი, მაგრამ მრწამს, რომ ძირსაც არიან ღმერთები, რომელნიც ხალხის გულში ძვრებიან, იმათ ნაღველს იგებენ და თვითვე მკურნალებად უჩნდებიან. აი, მე აქ, ძირსაც მყვანან ღმერთები, რომელნიც მისუსტებულს, დატანჯულს, უძლურს, ძალას მაძლევენ სიცოცხლისას".
ვრცლად...
ნატო გაბუნია-ცაგარელი - მსახიობი

მარიჯანი - მარიამ ალექსიძე-ტყემალაძე - პოეტი, მწერალი


„მზითვის სარკე“, კითხულობს მარიჯანი.
ვრცლად...
მარიჯანი - მარიამ ალექსიძე-ტყემალაძე - პოეტი, მწერალი

ბლოგერების კონკურსში გამარჯვებულთა დაჯიდლოვების ცერემონია გაიმართა

18 აპრილს სასტუმრო რედისონში ბლოგერების კონკურსში გამარჯვებულთა და ლიდერი ქალების დაჯილდოვების ტრადიციული ცერემონია გაიმართა.

ფორუმი "ქალები ცვლილებებისთვის" საარჩევნო პლატფორმების გენდერმგრძნობელობას დაეთმო

18 აპრილს „მედიის განვითარების ფონდმა“ ფორუმი "ქალები ცვლილებებისთვის" გამართა, რომელზეც პოლიტიკური პარტიების წინასაარჩევნო პროგრამების გენდერმგრძნობელობისა და ქალთა საჭიროებების შესახებ ჩატარებული კვლევა და შესაბამისი რეკომენდაციები იყო განხილული.  

ახალქალაქში ქალთა სამოქალაქო და პოლიტიკური მონაწილეობის შესახებ დისკუსია გაიმართა

6 მარტს, სახალხო დამცველის ახალქალაქის რეგიონულ ოფისში მედიის განვითარების ფონდმა საარჩევნო პროცესში ქალთა ჩართულობის თემაზე მრგვალი მაგიდა გამართა.

"ქალები ცვლილებებისთვის" - კონკურსი ბლოგერებისთვის ადგილობრივი ლიდერი ქალების გამოსავლენად

მედიის განვითარების ფონდი საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრის მხარდაჭერით აცხადებს ბლოგერების კონკურსს "ქალები ცვლილებებისთვის".  

ქალთა პოლიტიკურ მონაწილეობაზე წნორში ტრენინგი და პოლიტიკურ პარტიებთან შეხვედრა გაიმართა

12 დეკემბერს წნორში, სამოქალაქო ინიციატივის ოფისში მედიის განვითარების ფონდმა საარჩევნო პროცესში ქალთა ჩართულობის თემაზე ტრენინგი და მორიგი მრგვალი მაგიდა გამართა.

პარტიათა საარჩევნო პროგრამებში ქალთა საჭიროებების ასახვაზე გარდაბანში იმსჯელეს

მედიის განვითარების ფონდმა საარჩევნო პროცესში ქალთა ჩართულობის თემაზე მორიგი მრგვალი მაგიდა 5 დეკემბერს, გარდაბანში გამართა.  

მრგვალი მაგიდა ქალთა პოლიტიკურ მონაწილეობაზე გორში

29 ნოემბერს გორის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში მედიის განვითარების ფონდმა საარჩევნო პროცესში ქალთა ჩართულობის თემაზე მრგვალი მაგიდა გამართა.

საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ მიმართული აქცია გაიმართა

25 ნოემბერს, ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოფხვრის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით თბილისსა და საქართველოს სხვა 22 ქალაქში აქცია ლოზუნგით - ქალზე ძალადობა დანაშაულია, შეაჩერე! - გაიმარათ.  

ქალები ცვლილებებისთვის

მედიის განვითარების ფონდმა საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრის მხარდაჭერით დაიწყო ახალ პროექტი "ქალები ცვლილებებისთვის."

ქალთა მოძრაობა მთელი ქვეყნის მასშტაბით აქციების გამართვას გეგმავს

17 ნოემბერს, ფრონტლაინ კლუბში "ქალთა მოძრაობის" პრეზენტაცია გაიმართა. მოძრაობა ყველა იმ ადამიანს აერთიანებს, ვისთვისაც გენდერული თანასწორობა და ქალების უფლებები მნიშვნელოვანია.  
1 2 3 4
გამოიწერე
  

 

 

 

                                        კონკურსი ბლოგერებისთვის


  © 2020 ყველა უფლება დაცულია Design by SPAR.GE