ახალი ამბები

ტრენინგი გენდერული და კონფლიქტთან დაკავშირებული საკითხების გაშუქებაზე

26 ივლისს ქობულეთში გაეროს ქალთა ორგანიზაციისა (UN Women) და ომისა და მშვიდობის გაშუქების ინსტიტუტის (IWPR) მიერ ორგანიზებული ტრენინგის “მედიის ცნობიერების ამაღლება მშვიდობასა და უსაფრთხოებაში ქალთა როლის შესახებ” ფორმატში მედიის განვითარების ფონდის გამგეობის თავმჯდომარემ თამარ კინწურაშვილმა გენდერული და კონფლიქტთან დაკავშირებული საკითხების გაშუქების საერთაშორისო პრაქტიკა, ასევე ამ მხრივ ქართულ მედიაში არსებული გამოწვევები მიმოიხილა.

მსგავსი პოსტები

გენდერ ბარომეტრი: ფოკუს-ჯგუფები მედია ექსპერტებთან, პოლიტიკოსებთან და გენდერის ექსპერტებთან

ფორუმი "ქალები ცვლილებებისთვის" საარჩევნო პლატფორმების გენდერმგრძნობელობას დაეთმო

ბლოგერების კონკურსში გამარჯვებულთა დაჯიდლოვების ცერემონია გაიმართა

ახალქალაქში ქალთა სამოქალაქო და პოლიტიკური მონაწილეობის შესახებ დისკუსია გაიმართა